Validator 153

0xa63fcbc95a6ff6b4820d7e7b6a6508e6fc54e5822aebb9537cb61f98b62164c4f069e7528276049267552abe9aaffacd
Unique Index:
153
Current Balance:
6.62 ETH
Effective Balance:
3.20 ETH
Status:
Active
Slashed:
false
Activation eligibility on:
2019-11-11 16:36:02 +0000 UTC (Epoch 5)
Activation on:
2019-11-11 18:26:26 +0000 UTC (Epoch 74)
Epoch Slot Status Time Root Hash Attestations Deposits Slashings P / A Exits
Epoch Slot Committee Index Status